Nykyforov_66-71.pdf

Никифоров, А. (2024). Об’єкт, предмет і місце метаідеалізму  в теорії розвитку мистецтва. Південноукраїнські мистецькі студії, 1(4), 66-71.