Маніфестація художника


Мистецтво - це ідея втілена в образі. Для створення нового образу ідеї я щоразу конструюю нову структуру. Моє бачення вірогідності структури твору грунтується на метамодерністському підході до мистецтва. Такий підхід дозволяє виокремлювати та поєднувати різні художні методи,  виходити на міждисциплінарний рівень творчості як процесу дослідження, синтезувати відчуття та інтуїцію, що характерні для першооснов мистецтва з логічним та аналітичним мисленням сучасності. Таким чином, найповніше розкривати пережитий досвід мислення, вираженням якого для художника є мистецтво.

Освіта


Київська державній дитячя художня школа імені Т. Г. Шевченка, відділення «скульптура» - 2007 р.


Бакалавр (скульптор), Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харків, Україна, 2012 р.


Магістр (скульптор, викладач скульптури), Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харків, Україна, 2014 р.


Доктор філософії в галузі освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, Україна, 2017 р.


Відзнаки


2021-2022 рр. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 


2022 року призначено стипендію Президента України для молодих митців у сфері образотворчого мистецтва.